Diagnos 1177

Diagnoser, besvär och svårigheter som ung – 1177

Krav för att få en diagnos på adhd. För att få diagnosen adhd behöver följande stämma in på de svårigheter du har: De har börjat före 12 års ålder.

Adhd – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Läkemedel utifrån diagnos – 1177

28 nov. 2022 — Sällsynta diagnoser. En del sjukdomar och tillstånd är så ovanliga att de räknas som sällsynta diagnoser. De innebär ofta särskilda svårigheter.

Sällsynta diagnoser – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina …

Sjukdomar & besvär – 1177

12 feb. 2020 — Det kan till exempel vara någon av följande diagnoser: Autism; autismliknande tillstånd; Aspergers syndrom. Även om diagnoserna är olika har de …

Autismspektrumtillstånd – AST – 1177

Här kan du läsa mer om psykiska sjukdomar och besvär, som ångest och depression. Du får veta vilka behandlingar som finns och råd om var du kan söka hjälp.

Psykiska sjukdomar och besvär – 1177

Däremot behövs ingen formell diagnos för att ett barn ska ha rätt till stöd eller hjälp i skolan. Det räcker med att svårigheten finns. Hur märks dyslexi?

Här kan du läsa mer om psykiska sjukdomar och besvär, som ångest och depression. Du får veta vilka behandlingar som finns och råd om var du kan söka hjälp.

Dyslexi – att ha svårt att läsa, skriva och stava – 1177

Dyslexi – 1177

6 feb. 2020 — För att få veta om du eller ditt barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som till exempel adhd eller en diagnos inom …

Dyslexi innebär att du har svårt att lära dig att läsa, skriva och stava. Det är ärftligt och kan upptäckas i tidig ålder. Med stöd och hjälp behöver dyslexi inte innebära ett hinder i livet, till exempel när det gäller att utbilda sig till det yrke man är intresserad av.

Neuropsykiatrisk utredning – 1177

För att få diagnosen EIPS ska minst hälften av följande symtom stämma in på dig: Du har en stark rädsla att bli övergiven. Du har förvirrade tankar och känslor …

För att få veta om du eller ditt barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som till exempel adhd eller en diagnos inom autismspektrumet, behöver ni först gå igenom en utredning. Beroende på vad utredningen visar, kan du eller ditt barn få olika typ av hjälp och stöd.

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom – 1177

Keywords: diagnos 1177